Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:32. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  8. december 2010

Dnevni red:

  1. Odobritev zapisnika 31. redne ter 25. in 26. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
  2. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov
  3. Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - prva obravnava (ZSRR-2), EPA 1367-V
  4. Obravnava problematike načrtovane ukinitve policijskih uprav Slovenj Gradec, Postojna in Krško
  5. Predlog zakona o prostovoljstvu (ZProst)- druga obravnava, EPA 1371-V
  6. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-B) - druga obravnava, EPA 1342-V
  7. Obravnava zaključkov posveta "Zagovorništvo starejših" 
  8. Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega sveta 
  9. Predlog sklepa o spremembi sklepa o začasnem znižanju višine sejnin za opravljanje funkcije članov državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika državnega sveta 


Sklepi

ad 2) Vprašanji Rastislava Jožeta Revna v zvezi z omejitvijo hitrosti na cestninskih postajah
  Vprašanja Rastislava Jožeta Revna v zvezi s septembrskimi poplavami
ad 3) Mnenje k Predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)
ad 4) Sklepi, sprejeti ob obravnavi problematike načrtovane ukinitve policijskih uprav Slovenj Gradec, Postojna in Krško
ad 5) Mnenje k Predlogu zakona o prostovoljstvu (ZProst)
ad 6) Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-B)
ad 7) Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom Zagovorništvo starejših
ad 8) Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta
ad 9) Sklep o spremembi sklepa o začasnem znižanju višine sejnin za opravljanje funkcije članov državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika državnega sveta
Povezane vsebine
document Vprašanji Rastislava Jožeta Revna v zvezi z omejitvijo hitrosti na cestninskih postajah
document Vprašanja Rastislava Jožeta Revna v zvezi s septembrskimi poplavami
document Mnenje k Predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)
document Sklepi, sprejeti ob obravnavi problematike načrtovane ukinitve policijskih uprav Slovenj Gradec, Postojna in Krško
document Mnenje k Predlogu zakona o prostovoljstvu (ZProst)
document Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-B)
document Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom Zagovorništvo starejših
document Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta
document Sklep o spremembi sklepa o začasnem znižanju višine sejnin za opravljanje funkcije članov državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika državnega sveta
document Zapisnik 32. seje Državnega sveta Republike Slovenije