Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:22. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  20. januar 2010

Dnevni red:

 1. Odobritev zapisnika 21. redne in 14. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
 2. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov
 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Španije Svetu Evropske unije v času od 1. januarja do 30. junija 2010
 4. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT) - zakonodajna iniciativa
 5. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane - zakonodajna iniciativa
 6. Predlog zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) - druga obravnava, EPA 784-V
 7. Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2009
 8. Imenovanje predstavnika v nacionalni usklajevalni odbor za izvajanje Evropskega leta prostovoljnih dejavnosti

Sklepi

ad 2)

 • pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s podporo Beli krajini
 • vprašanje Draga Žure v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom
 • vprašanji mag. Blaža Kavčiča v zvezi s pridobitvijo statusa kmeta
 • vprašanja Jerneja Verbiča v zvezi s problematiko na Krasu
 • vprašanji mag. Blaža Kavčiča v zvezi s ponavljajočim izdajanjem gradbenih dovoljenj v isti zadevi, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi
 • vprašanje Cvetka Zupančiča v zvezi z možnostjo menjave kmetijskih zemljišč v Krajinskem parku Ljubljansko barje
 • vprašanja mag. Blaža Kavčiča v zvezi z NLB d.d.
ad 4) Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT)
ad 5) Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane
ad 6) Mnenje k Predlogu zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti
ad 7) Sklep glede Poročila o delu Državnega sveta v letu 2009
ad 8) Sklep glede imenovanja predstavnika v nacionalni usklajevalni odbor za izvajanje Evropskega leta prostovoljnih dejavnosti
Povezane vsebine
document Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s podporo Beli krajini
document Vprašanje Draga Žure v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom
document Vprašanji mag. Blaža Kavčiča v zvezi s pridobitvijo statusa kmeta
document Vprašanja Jerneja Verbiča v zvezi s problematiko na Krasu
document Vprašanji mag. Blaža Kavčiča v zvezi s ponavljajočim izdajanjem gradbenih dovoljenj v isti zadevi, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi
document Vprašanje Cvetka Zupančiča v zvezi z možnostjo menjave kmetijskih zemljišč v Krajinskem parku Ljubljansko barje
document Vprašanja mag. Blaža Kavčiča v zvezi z NLB d.d.
document Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja
document Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane
document Mnenje k Predlogu zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti
document Državni svet je sprejel Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2009
document Sklep o imenovanju predstavnika v nacionalni usklajevalni odbor za izvajanje Evropskega leta prostovoljnih dejavnosti
document Zapisnik 22. seje Državnega sveta Republike Slovenije
document Magnetogram 22. seje Državnega sveta Republike Slovenije