Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:29. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  15. september 2010

Dnevni red:

  1. Odobritev zapisnika 28. seje Državnega sveta Republike Slovenije
    Odobritev zapisnika 20. izredne seje Državnega sveta Republike   Slovenije 
  2. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetniko
  3. Predlog zakona o malem delu (ZMD) - druga obravnava, EPA 1133-V
  4. Predlog zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1) - prva obravnava, EPA 1207 - V
  5. Izhodišča Slovenije za razpravo o skupni kmetijski politiki EU po letu 2013
  6. Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (ReDPROSV25), EPA 1138-V
  7. Predlog finančnega in kadrovskega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2011 in 2012

Sklepi

ad 2) Vprašanje Jerneja Verbiča v zvezi z odpravo nerazumne in diskriminatorne politike oblikovanja cen elektrike
  Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z dopolnilnim prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem
ad 3) Mnenje k Dopolnjenemu Predlogu Zakona o malem delu (ZMD)
ad 4) Mnenje k Predlogu zakona o Družbi za avtoceste Republike Slovenije (ZDARS-1)
ad 5) Mnenje k Izhodiščem Slovenije za razpravo o skupni kmetijski politiki EU po letu 2013
ad 6) Mnenje k Predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (ReDPROSV25)
Povezane vsebine
document Vprašanje Jerneja Verbiča v zvezi z odpravo nerazumne in diskriminatorne politike oblikovanja cen elektrike
document Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z dopolnilnim prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem
document Mnenje k Dopolnjenemu Predlogu Zakona o malem delu (ZMD)
document Mnenje k Predlogu zakona o Družbi za avtoceste Republike Slovenije (ZDARS-1)
document Mnenje k Izhodiščem Slovenije za razpravo o skupni kmetijski politiki EU po letu 2013
document Mnenje k Predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (ReDPROSV25)
document Zapisnik 29. seje Državnega sveta Republike Slovenije