Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:27. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  9. junij 2010

Dnevni red:

 1. Odobritev zapisnika 26. seje Državnega sveta Republike Slovenije
  - Odobritev zapisnikov 18. in 19. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
 2. Predstavitev ključnih usmeritev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obdobju do leta 2012
 3. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov
 4. Obravnava predlogov Kmetijsko gozdarske zbornice do:
  a) problematike obdavčevanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti;
  b) predvidenih sprememb pokojninskega sistema na osnovi kmetijske dejavnosti;
  c) enakopravnosti pri uveljavljanju pravice do sofinanciranja kmetijskih zavarovanj;
 5. Predlogi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v boju zoper socialni dumping
 6. Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) - druga obravnava, EPA 806-V
 7. Volitve ob izteku prve polovice IV. mandata Državnega sveta

Sklepi

ad 3)

 • vprašanji državnega svetnika Marijana Klemenca glede urejanja problematike pomanjkanja zdravnikov s povečanjem vpisa na medicinski fakulteti ter problematike pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih babic
 • vprašanje državnega svetnika Marijana Klemenca v zvezi z omembo Koroške na spletni strani www.slovenia.info
 • vprašanji državnega svetnika Marijana Klemenca glede objave Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
 • pobudo državnega svetnika Marijana Klemenca v zvezi s povečanjem sredstev gospodarske vrednosti gozdov
 • vprašanja državnega svetnika Draga Žure v zvezi s Predlogom zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 • zahtevo državnega svetnika Borisa Šuštaršiča za dopolnitev odgovora Ministrstva za finance na vprašanji v zvezi s prirejanjem iger na srečo
ad 4) Sklep ob obravnavi pobude Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije v zvezi s problematiko obdavčenja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, v zvezi s predvidenimi spremembami pokojninskega sistema na osnovi kmetijske dejavnosti in v zvezi z enakopravnostjo pri uveljavljanju pravice do sofinanciranja kmetijskih zavarovanj
ad 5) Sklep ob obravnavi pobude Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v boju zoper socialni dumping
ad 6) Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)

ad 7)

 • Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
 • Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega sveta Republike Slovenije
 • Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
Povezane vsebine
document Vprašanji Marijana Klemenca glede urejanja problematike pomanjkanja zdravnikov s povečanjem vpisa na medicinski fakulteti ter problematike pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih babic
document Vprašanje Marijana Klemenca v zvezi z omembo Koroške na spletni strani www.slovenia.info
document Vprašanji Marijana Klemenca glede objave Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
document Pobuda Marijana Klemenca v zvezi s povečanjem sredstev gospodarske vrednosti gozdov
document Vprašanja Draga Žure v zvezi s Predlogom zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
document Zahteva Borisa Šuštaršiča za dopolnitev odgovora Ministrstva za finance na vprašanji v zvezi s prirejanjem iger na srečo
document Sklep ob obravnavi pobude Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije v zvezi s problematiko obdavčenja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, v zvezi s predvidenimi spremembami pokojninskega sistema na osnovi kmetijske dejavnosti in v zvezi z enakopravnostjo pri uveljavljanju pravice do sofinanciranja kmetijskih zavarovanj
document Sklep ob obravnavi pobude Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v boju zoper socialni dumping
document Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)
document Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
document Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega sveta Republike Slovenije
document Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
document Zapisnik 27. seje Državnega sveta Republike Slovenije