Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:31. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  10. november 2010

Dnevni red:

  1. Odobritev zapisnika 30. redne ter 23. in 24. izredne sejeDržavnega sveta Republike Slovenije
  2. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov 
  3. Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) - druga obravnava, EPA 1300 - V
  4. Predlog zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIU) - nujni postopek, EPA 1314-V
  5. Predlog zakona o motornih vozilih (ZMV) - druga obravnava, EPA 1250-V
  6. Predlog zakona o voznikih (ZVoz) - druga obravnava, EPA 1249-V
  7. Predlog zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) - druga obravnava, EPA 1248-V
  8. Predlog zakona o cestah (ZCes-1) - druga obravnava, EPA 1247-V

Sklepi

ad 2) Vprašanji Petra Vriska glede enakopravne obravnave zadrug v sklopu ukrepov za pomoč po naravnih nesrečah in na področju drugih državnih pomoči
ad 3) Mnenje k Predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
ad 5) Mnenje k Predlogu zakona o motornih vozilih (ZMV)
ad 6) Mnenje k Predlogu zakona o voznikih (ZVoz)
ad 7) Mnenje k Predlogu zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
ad 8) Mnenje k Predlogu zakona o cestah (ZCes-1)
Povezane vsebine
document Vprašanji Petra Vriska glede enakopravne obravnave zadrug v sklopu ukrepov za pomoč po naravnih nesrečah in na področju drugih državnih pomoči
document Mnenje k Predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
document Mnenje k Predlogu zakona o motornih vozilih (ZMV)
document Mnenje k Predlogu zakona o voznikih (ZVoz)
document Mnenje k Predlogu zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
document Mnenje k Predlogu zakona o cestah (ZCes-1)
document Zapisnik 31. seje Državnega sveta Republike Slovenije