Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:23. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  24. februar 2010

Dnevni red:

 1. Odobritev zapisnika 22. seje Državnega sveta Republike Slovenije
 2. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov
 3. Predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-1) - enofazni postopek, EPA 857-V
 4. Predlog zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) - druga obravnava, EPA 818-V
 5. Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč (ZPDUP) - druga obravnava, EPA 805-V
 6. Obravnava zaključkov s posveta "Človekove pravice in  duševno zdravje"
 7. Pobuda za sprejem Predloga sklepa o dopolnitvah Sklepa o merilih za izplačevanje sejnin za opravljanje funkcije članov Državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika in sekretarja Državnega sveta
 8. Predlog sklepa o spremembi sklepa o začasnem znižanju višine sejnin za opravljanje funkcije članov državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika Državnega sveta

Sklepi

ad 2)

 • dodatna vprašanja Rastislava Jožeta Revna v zvezi z ustavljanjem in parkiranjem vozil na utrjenih javnih površinah
 • pobuda Cvetka Zupančiča in Vincenca Otoničarja v zvezi z možnostjo spremembe in dopolnitve Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
 • vprašanji Rastislava Jožeta Revna v zvezi z obravnavo zadeve Občine Idrija na Računskem sodišču Republike Slovenije
 • ponovna vprašanja Petra Požuna in Draga Ščernjaviča v zvezi z uvrstitvijo problematike Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
ad 3) Mnenje k Predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
ad 5) Mnenje k Predlogu zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije
ad 5) Mnenje k Predlogu zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč
ad 6) Mnenje k zaključkom s posveta "Človekove pravice in duševno zdravje"
ad 7) Sklep o dopolnitvah Sklepa o merilih za izplačevanje sejnin za opravljanje funkcije članov Državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika in sekretarja Državnega sveta
ad 8) Sklep o spremembi Sklepa o začasnem znižanju višine sejnin za opravljanje funkcije članov državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika Državnega sveta
Povezane vsebine
document Dodatna vprašanja Rastislava Jožeta Revna v zvezi z ustavljanjem in parkiranjem vozil na utrjenih javnih površinah
document Pobuda Cvetka Zupančiča in Vincenca Otoničarja v zvezi z možnostjo spremembe in dopolnitve Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
document Vprašanji Rastislava Jožeta Revna v zvezi z obravnavo zadeve Občine Idrija na Računskem sodišču Republike Slovenije
document Ponovna vprašanja Petra Požuna in Draga Ščernjaviča v zvezi z uvrstitvijo problematike Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
document Mnenje k Predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
document Mnenje k Predlogu zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije
document Mnenje k Predlogu zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč
document Mnenje k zaključkom s posveta "Človekove pravice in duševno zdravje"
document Sklep o dopolnitvah Sklepa o merilih za izplačevanje sejnin za opravljanje funkcije članov Državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika in sekretarja Državnega sveta
document Sklep o spremembi Sklepa o začasnem znižanju višine sejnin za opravljanje funkcije članov državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije predsednika Državnega sveta
document Magnetogram 23. seje Državnega sveta Republike Slovenije
document Zapisnik 23. seje Državnega sveta Republike Slovenije