Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:30. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  13. oktober 2010

Dnevni red:

  1. Odobritev zapisnika 29. redne seje in 21. ter 22. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
  2. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov
  3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C) - druga obravnava, EPA 1152-V
  4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-E) - druga obravnava, EPA 1173-V
  5. Petnajsto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2009, EPA 1200-V
  6. Predlog Zakona o Nordijskem centru Planica (ZNCP) - druga obravnava, EPA 1206-V
  7. Predlog resolucije o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije (ReNPRP) - enofazni postopek, EPA 1195-V

 Sklepi

ad 2) Pobuda Draga Žure za podporo kandidature Mestne občine Maribor za evropsko prestolnico mladih v letu 2013
  Vprašanja Marijana Klemenca glede podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe ter verske oskrbe v zdravstvenih ustanovah
  Vprašanje Vincenca Otoničarja glede omejevanja dela novinarjev v hrvaškem Saboru
ad 3) Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C)
ad 4) Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-E)
ad 5) Mnenje k Petnajstemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2009
ad 6) Mnenje k Dopolnjenemu predlogu Zakona o Nordijskem centru Planica (ZNCP)
ad 6) Mnenje k Dopolnjenemu predlogu resolucije o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije (ReNPRP)

Povezane vsebine
document Pobuda Draga Žure za podporo kandidature Mestne občine Maribor za evropsko prestolnico mladih v letu 2013
document Vprašanja Marijana Klemenca glede podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe ter verske oskrbe v zdravstvenih ustanovah
document Vprašanje Vincenca Otoničarja glede omejevanja dela novinarjev v hrvaškem Saboru
document Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C)
document Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-E)
document Mnenje k Petnajstemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2009
document Mnenje k Dopolnjenemu predlogu Zakona o Nordijskem centru Planica (ZNCP)
document Mnenje k Dopolnjenemu predlogu resolucije o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije (ReNPRP)
document Zapisnik 30. seje Državnega sveta Republike Slovenije