Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:25. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  7. april 2010

Dnevni red:

 1. Odobritev zapisnika 24. seje Državnega sveta Republike Slovenije
 2. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov
 3. Predlog deklaracije o Zahodnem Balkanu (DeZB), EPA 948 - V
 4. Predlog zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) - druga obravnava, EPA 926-V
 5. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov republike Slovenije
 6. Predlog za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona, EPA 959-V
 7. Predlog zakona o spremembi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske Unije (ZSDZVZEU-A) - skrajšani postopek, EPA 954-V
 8. Obravnava zaključkov s posveta "čas je za spremembe v urejanju prostora"

Sklepi

ad 2)

 • pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z naročilom študije glede ponovne pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji
 • vprašanje dr. Zoltana Jana v zvezi z ustanovitvijo novega javnega sklada za ravnanje z nepremičnim premoženjem
 • vprašanji Borisa Šuštaršiča v zvezi s prirejanjem iger na srečo
ad 3) Mnenje k Predlogu deklaracije o Zahodnem Balkanu
ad 4) Mnenje k Predlogu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
ad 5) Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
ad 6) Mnenje k Predlogu za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona
ad 7) Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije
ad 8) Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom Čas je za spremembe v urejanju prostora,
Povezane vsebine
document Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z naročilom študije glede ponovne pridelave in predelave sladkorne pese v Sloveniji
document Vprašanje dr. Zoltana Jana v zvezi z ustanovitvijo novega javnega sklada za ravnanje z nepremičnim premoženjem
document Vprašanji Borisa Šuštaršiča v zvezi s prirejanjem iger na srečo
document Mnenje k Predlogu deklaracije o Zahodnem Balkanu
document Mnenje k Predlogu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
document Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
document Mnenje k Predlogu za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona
document Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije
document Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom Čas je za spremembe v urejanju prostora
document Magnetogram 25. seje Državnega sveta Republike Slovenije
document Zapisnik 25. seje Državnega sveta Republike Slovenije