Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:26. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  12. maj 2010

Dnevni red:

 1. Odobritev zapisnika 25. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
  Odobritev zapisnika 17. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
 2. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov
 3. Delovni program Evropske komisije za leto 2010
 4. Pobuda za sprejem Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o detektivski dejavnosti 
 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R) - druga obravnava, EPA 1008-V
 6. Predlog zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) - druga obravnava, EPA 968-V
 7. Obravnava Predloga zaključkov s posveta " Športna rekreacija danes in jutri"
 8. Obravnava zaključkov s posveta "Gozd in les-razvojna priložnost Slovenije"
 9. Obravnava zaključkov s posveta "Gospodarski in družbeni pomen zadrug - stanje in razvojne možnosti v Sloveniji ter izkušnje iz sosedstva"
 10. Priprave na volitve ob izteku polovice mandata Državnega sveta Republike Slovenije (78. člen Poslovnika Državnega sveta)

Sklepi

ad 2)

 • zahteva mag. Blaža Kavčiča za dopolnitev odgovora Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s ponavljajočim izdajanjem gradbenih dovoljenj v isti zadevi, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi
 • pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z objavo lesnih proizvodov na spletnem portalu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
 • zahteva Branimirja Štruklja za dopolnitev odgovora Ministrstva za šolstvo in šport glede nepravilnega obračuna tedenske učne obveznosti v srednjih šolah
 • vprašanji Borisa Šuštaršiča v zvezi s sprejemom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter nadzorom nad delovanjem obstoječe komisije za preprečevanje korupcije
ad 4) Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o detektivski dejavnosti 
ad 5) Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R)
ad 6) Mnenje k Predlogu zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) - druga obravnava
ad 7) Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom "Športna rekreacija danes in jutri"
ad 8) Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom "Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije"
ad 9) Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom "Gospodarski in družbeni pomen zadrug - stanje in razvojne možnosti v Sloveniji ter izkušnje iz sosedstva"

 

Povezane vsebine
document Zahteva mag. Blaža Kavčiča za dopolnitev odgovora Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s ponavljajočim izdajanjem gradbenih dovoljenj v isti zadevi, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi
document Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z objavo lesnih proizvodov na spletnem portalu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
document Zahteva Branimirja Štruklja za dopolnitev odgovora Ministrstva za šolstvo in šport glede nepravilnega obračuna tedenske učne obveznosti v srednjih šolah
document Vprašanji Borisa Šuštaršiča v zvezi s sprejemom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter nadzorom nad delovanjem obstoječe komisije za preprečevanje korupcije
document Predlog zakona o dopolnitvi zakona o detektivski dejavnosti
document Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-R)
document Mnenje k Predlogu zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
document Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom "Športna rekreacija danes in jutri"
document Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom "Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije"
document Sklepi, sprejeti na podlagi posveta z naslovom "Gospodarski in družbeni pomen zadrug - stanje in razvojne možnosti v Sloveniji ter izkušnje iz sosedstva"
document Zapisnik 26. seje Državnega sveta Republike Slovenije
document Magnetogram 26. seje Državnega sveta Republike Slovenije