Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:24. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum:  17. marec 2010

Dnevni red:

 1. Odobritev zapisnika 23. seje Državnega sveta Republike Slovenije
  Odobritev zapisnika 15. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
 2. Pobude in vprašanja državne svetnice in svetnikov
 3. Osnovna izhodišča in pogledi na temo Ministrstva za okolje in prostor: minister prof. dr. Roko Žarni?
 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-E) - druga obravnava, EPA 882-V
 5. Predlog Družinskega zakonika (DZ) - druga obravnava, EPA 817-V
 6. Predlog zakona o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP) - prva obravnava, EPA 884-V

Sklepi

ad 2)

 • vprašanje Branimirja Štruklja glede nepravilnega obračunavanja tedenske učne obveznosti v srednjih šolah
 • vprašanje in pobuda Jožeta Mihelčiča glede sistema obračunavanja plačil za kmetijska območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje
 • vprašanji Cvetka Zupančiča v zvezi s statusom vojnih veteranov
ad 4) Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-E) - druga obravnava
ad 5) Mnenje k Predlogu Družinskega zakonika (DZ) - druga obravnava
ad 6) Mnenje k Predlogu zakona o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP) - druga obravnava
Povezane vsebine
document Vprašanje Branimirja Štruklja glede nepravilnega obračunavanja tedenske učne obveznosti v srednjih šolah
document Vprašanje in pobuda Jožeta Mihelčiča glede sistema obračunavanja plačil za kmetijska območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje
document Vprašanji Cvetka Zupančiča v zvezi s statusom vojnih veteranov
document Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-E)
document Mnenje k Predlogu zakona o prenosu pokojninskih pravic (ZPPP)
document Mnenje k Predlogu Družinskega zakonika (DZ) - druga obravnava
document Magnetogram 24. seje Državnega sveta Republike Slovenije
document Zapisnik 24. seje Državnega sveta Republike Slovenije