Iskanje:     Napredno iskanje
Brskanje po kategorijah:Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije

Vrsta dogodka: posvet
Datum: 2. marec 2010
Kraj: dvorana Državnega sveta, Parlament RS, Ljubljana
Organizacija: Državni svet Republike Slovenije in Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma

Program

Uvodni nagovor
Mag. Blaž Kav?i?, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

Referati: 

 • Dr. Aleš Miheli?, generalni direktor Direktorata za tehnologijo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo:
  Pomen izdelkov visoke tehnologije za razvoj Slovenije
 • Dr. Franc Pohleven, Slovenska gozdno - lesna tehnološka platforma:
  Pomen SGLTP za povezavo gozdarstva, predelave in energetske izrabe lesa ter oblikovanja z industrijo
 • Dr. Janez Kr?, Slovenska gozdno - lesna tehnološka platforma:
  Analiza in možnosti za izboljšanje organiziranosti gospodarjenja z zasebno gozdno posestjo v Sloveniji
 • Dr. Marko Petri?, Slovenska gozdno - lesna tehnološka platforma:
  Sodobni na?ini obdelave, predelave in rabe lesa – trajnostnega naravnega materiala
  21. stoletja
 • Dr. Bogomil Breznik, Slovenska gozdno - lesna tehnološka platforma: 
  Razvoj papirništva v smeri okoljske naravnanosti in energetske u?inkovitosti
 • Dr. Vincenc Butala, Slovenska gozdno - lesna tehnološka platforma: 
  Energija in stavbe – korak v smeri nizkooglji?ne družbe?
 • Doc. Nada Mati?i?, Slovenska gozdno - lesna tehnološka platforma:
  Kreativna industrija - oblikovanje kot kapital prihodnosti globalnega gospodarstva
 • Jurij Beguš in Jošt Jakša, Zavod za gozdove Slovenije:
  Potenciali lesne biomase v Sloveniji

Posvet sta povezovala državni svetnik Marijan Klemenc in vodja Slovenske gozdno - lesne tehnološke platforme dr. Franc Pohleven.

.pdf  Zbornik s posveta v pdf obliki


Gradiva

Dr. Bogomil Breznik (Inštitut za celulozo in papir): Papirništvo v smeri energetske u?inkovitosti in okoljske naravnanosti

Dr. Bogomil Breznik - prezentacija (2,99MB)

Prof. dr Vincenc Butala (Fakulteta za strojništvo): Energija in stavbe – korak v smeri nizkooglji?ne družbe?

Dr. Janez Kr?, (Biotehniška fakulteta): Analiza in možnosti za izboljšanje organiziranosti gospodarjenja z zasebno gozdno posestjo v Sloveniji (1,9MB)

dr. Franc Pohleven: Pomen SGLTP za povezavo gozdarstva, predelave in energetske izrabe lesa ter oblikovanja z industrijo (3,26MB)

  Prof. dr. Marko Petri?: Sodobni na?ini obdelave, predelave in rabe lesa – trajnostnega naravnega materiala 21. stoletja (3,86MB)

  Doc. Nada Mati?i?: Kreativna industrija - oblikovanje kot kapital prihodnosti globalnega gospodarstva (3,84MB)

  Jurij Beguš, Jošt Jakša: Potenciali lesne biomase v Sloveniji (6,51MB)

Povezane vsebine
document Pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta na posvetu 2. marca 2010
document Magnetogram posveta: Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije