A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predstavitev knjige Demokratične vrednote in aktivno državljanstvo

torek, 01.06.2010

Društvo občanski forum je 1. junija 2010 v Državnem svetu predstavilo knjigo Demokratične vrednote in aktivno državljanstvo - pokrajine, participacija, meje in odnosi s sosedi. Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je v uvodnem nagovoru poudaril dobro sodelovanje med Društvom občanski forum in Državnim svetom, ki ga odlikujeta žlahtnost in strokovnost.


www.skledar.tv

Udeleženci so razpravljali o glavnih temah, obravnavanih v knjigi: regionalizaciji, vlogi civilne družbe ter odnosih s sosedami. Pogovor je vodil Ivan Hvala, udeležili pa so se ga še soustvarjalci knjige mag. Mojca Drčar Murko, dr. Milica Kacin Wohinz, dr. Ivan Kristan, dr. Jožef Kunič, mag. Vladimir Braco Mušič, dr. Marjan Ravbar, Marjan Sedmak, mag. Miloš Šenčur ter dr. Janez Šmidovnik.

Razpravljalci so poudarili, da mora Slovenija kljub majhnosti uvesti tudi drugo raven lokalne samouprave. Politika ima celovito strokovno podlago za ukrepanje, vendar je za to potreben tudi političen konsenz. Slovenija je trenutno ena izmed najbolj centraliziranih držav v Evropi in regionalizacija, izvedena na primeren način, bi pomenila korak v pravo smer. Avtorji so poudarili pomen civilne družbe, ki je gonilo sprememb, vendar je potrebno biti previden, saj se večkrat zgodi vdiranje elementov, ki niso civilna družba in ki želijo uveljaviti le svoj partikularni interes.