A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Stališče o načrtovanih ukinitvah policijskih uprav

četrtek, 25.11.2010

Na skupni seji Komisije za državno ureditev, Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov v Državnem svetu so državni svetniki obravnavali problematiko načrtovanih ukinitev policijskih uprav Postojna, Krško ter Slovenj Gradec in sprejeli nekatere sklepe.

Sklepi s skupne komisije


www.skledar.tv