A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Kako lahko izboljšamo sistem na področju nove socialne zakonodaje

ponedeljek, 13.05.2013

V ponedeljek, 13. maja 2013 je v dvorani Državnega sveta in v njegovi organizaciji potekal posvet z naslovom Kako lahko izboljšamo sistem na področju nove socialne zakonodaje? Posvet je bil namenjen srečanju strokovne javnosti s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da skupaj pretehtajo in ocenijo spremembe socialne zakonodaje v zadnjem času.


www.skledar.tv

Kot je že v pozdravnem uvodu izpostavil predsednik Državnega sveta Mitja Bervar razprava izhajala iz izsledkov raziskave Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo - pogovar o konkretnih podatkih, o konkretnih problemih in tudi o konkretnih predlogih rešitev razmer, ki so nastale kot posledica reforme socialne zakonodaje, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem 2012.

Danes že lahko rečemo, da je reforma z zaostritvijo pogojev za upravičenost do socialnih in družinskih prejemkov pustila svojo sled v skoraj vsaki slovenski družini. Čeprav je bil ključni namen sprejetih ukrepov na področju socialne politike pozitivno naravnan in je zakonodajalca vodila težnja po oblikovanju pravičnejše in bolj dolgoročno vzdržne socialne države z manj možnostmi zlorab sistema, smo z novo zakonodajo priča krčenju pravic in slabšanju materialnega položaja že tako najbolj ranljivih družbenih skupin in posameznikov – enostarševskih in velikih družin, dijakov, starejših nezaposlenih, trajno nezaposljivih in nezmožnih za delo, upokojencev z nizkimi pokojninami.

Pozdravni nagovor predsednika Državnega sveta