A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predsednik Državnega sveta: ekonomija, ekologija in etika - blaginja človeštva in razvoj celotnega planeta

četrtek, 20.05.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič se je udeležil 22. mednarodnega foruma odličnosti in mojstrstva ter Konference zmagovalcev, ki je bila 20. maja 2010 na Otočcu. Predsednik mag. Kavčič je v uvodnem nagovoru poudaril, da se gradniki odličnosti nenehno izpopolnjujejo, odličnost pa ostaja brezčasna civilizacijska vrednota. Zaživela je kot otrok humanizma in postala velik ideal renesančnih mislecev. Ti so si človeka predstavljali kot univerzalno bitje, ki ne meri na nič manj kot na univerzalno odličnost.


www.skledar.tv

Mag. Blaž Kavčič: "Nenehno iskanje odličnosti nas žene k uspehom, ne glede na časovni, geografski ali interesni moment. V obdobju iskanja poti iz razmer globalne krize je še posebej pomembno, da na odličnost ne gledamo zgolj kot na ozko, ekonomsko kategorijo, na kategorijo v okvirih težnje po kvantitativni rasti. Ko govorimo danes o odličnosti, imamo v mislih povsem drug razvojni koncept." /.../ "Nova paradigma univerzalne odličnosti v marsičem sovpada s konceptom nove družbene paradigme, o kateri smo v Državnem svetu v času aktualne gospodarske krize že večkrat spregovorili. Med drugim smo opozorili, da je za oblikovanje protikriznih ukrepov najprej treba poiskati vzroke za nastalo situacijo in prepoznati krizo vrednostnega sistema in krizo vrednot, ki izhajata iz navzkrižja interesov in možnosti."

Glede vloge ekonomije pa je predsednik Državnega sveta dejal: "Nobeno področje družbenega življenja danes ne potrebuje tako radikalnega miselnega preskoka kot je to ekonomija. Če želimo razmišljati o drugačni ekonomiji – ki ima seveda bistven vpliv tudi na vsa druga družbena področja – jo moramo nujno obravnavati skupaj z ekologijo in etiko." /.../ "Vsi trije e-ji (ekonomija, ekologija in etika) so neločljivo povezani vidiki ene celote, katere cilj je blaginja človeštva in nadaljnji razvoj celotnega planeta. Ekonomija ne sme in ne more biti ločena od ekologije in etike. Če trdimo, da bi se morala ekonomija v osnovi ukvarjati z zadovoljevanjem potreb vseh ljudi in njihovo blaginjo, pa za uresničitev te naloge in cilja nikakor ne smemo žrtvovati kvalitete naših medsebojnih odnosov, našega odnosa do drugih živih bitij in do okolja nasploh."    Nagovor predsednika Državnega sveta


mag. Blaž Kavčič in Miro Cerar


mag. Kavčič, Miro Cerar in Zvezdana Bajc, predsednica Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine


Z desne: veleposlanik Italije g. Pietromarchi, veleposlanica Brazilije ga.  Barenboim, predsednik uprave Krke Jože Colarič in dr. Jožef Kunič


Miro Cerar, dobitnik Velike nagrade odličnosti in mojstrstva Otočec 2010