A R H I V S K A     S T R A N

Novice

V Državnem svetu z različnih vidikov o trajnostnem razvoju

torek, 30.03.2010

Trajnostni razvoj: med realnostjo, nerazumevanjem in vizijo je bil naslov današnjega posveta, ki je bil v dvorani Državnega sveta. Uvodoma je spregovoril predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič, nato pa so sledili referati dr. Dušana Pluta s Filozofske fakultete, ki je govoril o trajnostnem razvoju med mavrico teorij in skromno prakso, Jernej Stritih, direktor Službe Vlade RS za podnebne spremembe, je spregovoril o trajnostnem razvoju v nacionalnih politikah - od velikih pričakovanj do politične realnosti. Dr. Drago Kos s Fakultete za družbene vede je govoril o trajnostnem razvoju kot zadnji veliki družbeni ideji, mag. Violeta Bulc, direktorica podjeta Vibacom, je govorila o trajnostnem razvoju kot izzivu, ki vodi k priložnostim, dr. Marko Debeljak z Instituta Jožefa Stefana pa je spregovoil o koreninah trajnostnega razvoja na primeru upravljanja z gozdovi.


www.skledar.tv

V svojem nagovoru je predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič med drugim poudaril: " S trajnostnim razvojem se v Državnem svetu v zadnjem času srečujemo pravzaprav pri vsakem strokovnem posvetu, ki ga organiziramo skupaj s civilno družbo, z vladnimi in nevladnimi organizacijami, pa naj gre za problematiko kmetijstva, urejanja prostora in poselitvene politike, razvojnih priložnosti, kot je les in lesna predelava, turizem ali energetika in izraba obnovljivih virov energije itd. Ob tem pa se trajnostni razvoj v javnih diskusijah v Državnem svetu praviloma navezuje na pojmovanje kakovosti življenja". V nadaljevanju je poudaril, da trajnostni razvoj predstavlja "povsem drugačen koncept razumevanja razvoja, kot smo ga poznali do sedaj. Posledica tega pa je potreba po čimprejšnjem oblikovanju novih pristopov za merjenje napredka v državah. Za Slovenijo to konkretno pomeni čimprejšnjo dopolnitev kazalnikov za spremljanje ekonomske aktivnosti s t.i. evropskimi kazalniki trajnostnega razvoja - na primer ugotavljanja okoljskih trendov in merjenja najboljših praks." Menil je tudi, da " globalni trendi podnebnih sprememb, energetske varnosti, konkurence in medsebojne povezanosti človeštva v začetku 21. stoletja predstavljajo izzive, ki jim, če bomo nadaljevali sedanje razvojne vzorce, nikakor ne bomo kos. Hkrati ti globalni procesi lahko prinesejo vrsto gospodarskih priložnosti za Slovenijo, ki jih lahko izkoristimo le z njihovim razumevanjem in ustreznim odzivom nanje. Državni svet se bo še naprej z vso resnostjo vključeval v razpravo o razvojnih vprašanjih, in sicer s posveti, kot je današnji, v dialogu s civilno družbo in strokovno javnostjo."

>  Govor predsednika


mag. Blaž Kavčič


mag. Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, je vodila forum


dr. Dušan Plut


Jernej Stritih


dr. Drago Kos


mag. Violeta Bulc


dr. Marko Debeljak