A R H I V S K A     S T R A N

COSAC

(Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires et Européennes des Parlements de l'Union européenne)

COSAC je telo sodelovanja med odbori nacionalnih parlamentov, ki se ukvarjajo z evropskimi zadevami, kot tudi predstavniki Evropskega parlamenta. Srečanja COSAC potekajo dvakrat letno. Posamezni parlament zastopa po šest članov. Parlamenti držav kandidatk in držav pristopnic pa so povabljeni, da vsak sodeluje s tremi opazovalci.
Srečanje COSAC praviloma gosti glavno mesto države, predsedujoče EU.
COSAC je bil ustanovljen maja 1989 na srečanju v Madridu, kjer so se predsedniki parlamentov držav članic dogovorili o okrepitvi vloge nacionalnih parlamentov v razmerju do skupnih procesov v povezavi z odbori za EU zadeve. Prvo srečanje COSACA je bilo v Parizu novembra 1989.
Formalno priznanje je COSAC dobil v Protokolu k Amsterdamski pogodbi, ki je bil zaključen s strani šefov držav oziroma vlad junija 1997. Protokol je stopil v veljavo 1. maja 1999.
V skladu s protokolom lahko COSAC na institucije EU naslovi kakršne koli "prispevke", za katere misli, da so potrebni.
Državni svet skupaj z Državnim zborom sestavlja delegacijo, ki se redno udeležuje srečanj COSAC in aktivno sodeluje v razpravah.