A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Državni svet ni sprejel predlogov za odložilni veto

torek, 26.10.2010

Državni svet na današnji 23. izredni seji ni sprejel predlogov za odložilni veto na Zakon o Radioteleviziji Slovenija, Zakon o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

Predlagatelji za sprejem odložilnega veta (prvopodpisani Alojz Kovšca) se niso strinjali z rešitvijo, da bi RTV Slovenija delovala kot pravna oseba javnega prava, saj takšna rešitev odpira vrsto vprašanj. Takšen pristop je po njihovem mnenju neodgovoren predvsem do zaposlenih na RTV Slovenija. Sporna so se jim zdela razmerja, ki bodo nastala med dejavnostmi in vsebinami javnega in komercialnega značaja. Opozorili so še, da zakon zagotavlja programsko ponudbo tudi pripadnikom narodnih skupnosti nekdanje Jugoslavije, ne določi pa, kako se bodo zagotovili kadri in sredstva.


www.skledar.tv

Zakon o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije ustanavlja novo osebo javnega prava, kar je po mnenju predlagateljev (prvopodpisani Rastislav Jože Reven) v času protikriznih ukrepov neprimerna rešitev, saj to pomeni dodatne kadrovske in prostorske rešitve.


Državni svetnik Rasto Reven

Interesna skupina delodajalcev, ki je predlagala sprejem odložilnega veta na Zakon o davku na dodano vrednost, se ne strinja, da spremembe in dopolnitve zakona niso le manjši in tehnični popravki poleg prenosa EU direktiv. Menijo, da država prenaša svoje pristojnosti in ne samo odgovornosti na gospodarske subjekte, ker njene institucije, predvsem institucije nadzora, ne delujejo dovolj učinkovito.


Vodja interesne skupine delodajalcev Borut Meh

   Več fotografij s seje