A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predstavitev izrabe energije vročih suhih kamnin v Državnem svetu

sreda, 10.02.2010

Zveza društev za biomaso Slovenije je v sodelovanju z Državnim svetom 10. februarja 2010 organizirala predstavitev GEOCOGEN, geotermalne elektrarne GW velikostnega reda. To je koncept za izdelavo pilotnega projekta izrabe energije vročih suhih kamnin (Hot Dry Rock, HDR) do globine 10 km, ki so ga pripravili švicarski strokovnjaki.

Udeležence je pozdravil predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič, generalni direktor Direktorata za tehnologijo dr. Aleš Mihelič, vodja Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije mag. Hinko Šolinc in predsednica SLOBIOM mag. Martina Šumenjak Sabol. Predstavitev je vodil dr. Peter Kralj, direktor Gejzirja.


www.skledar.tv

Predsednik mag. Blaž Kavčič: "Tematika obnovljivih virov je za Slovenijo že nekaj časa nadvse aktualna. Po eni strani smo se zavezali, da bomo do leta 2020 dosegli 25-odstoten delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije, po drugi strani pa na področju obnovljivih virov danes ne dosegamo zastavljenih ciljev in smo s tega vidika celo ena najmanj uspešnih držav članic EU , čeprav so naši potenciali veliki. V Sloveniji je najpomembnejši obnovljivi vir energije biomasa, sledi vodna energija, dinamičen je razvoj sončne energije in bioplina, veliki pa so tudi potenciali energije vetra. Za izrabo geotermalne energije pa lahko rečemo, da je še v povojih - leta 2007 je predstavljala le 2,32 odstotne celotne rabe obnovljivih virov, in sicer se je uporabljala za proizvodnjo toplote, v največji meri v zdraviliščih. Analize pa kažejo, da ima Slovenija velike zaloge geotermalne energije. Za kako velik energetski potencial gre pri geotermalni energiji pove podatek, da če bi človeštvo izkoristilo le odstotek geotermalne energije našega planeta, bi to v celoti zadostovalo za rešitev vseh energetskih problemov sodobnega človeštva."

 Govor predsednika

Delovanje geotermalnih elektrarn GW velikostnega reda so predstavili Gustav R. Grob, geofizik, predsednik International Clean Energy Consortium, ICEC Holding AG in soustanovitelj ter direktor GEOCOGEN-a in kemik mag. Martin Weber.

Na srečanju so predstavili prednosti, ki jih bodo imele tovrstne geotermalne elektrarne v primerjavi s klasičnimi fosilnimi in jedrskimi elektrarnami ter osnove konstrukcijskih rešitev. Predstavitev možnosti izgradnje geotermalnih elektrarn so namenjene znanosti, stroki, političnim strukturam, javnosti in medijem v času, ko se v Šoštanju pripravljajo na izgradnjo novega bloka termoelektrarne in ko že potekajo dogovori o podaljšanju delovanja obstoječe in izgradnji nove jedrske elektrarne.

Geotermalne elektrarne gigavatnega velikostnega reda bodo lahko v kombinaciji z že uveljavljenimi sistemi hidroelektrarn in decentralizirane izrabe geotermalne energije ter drugih obnovljivih virov energije omogočile celovit prehod na obnovljivo, doma proizvedeno energijo. Energetska samooskrba z obnovljivo energijo je strateškega pomena za razvoj vsake države.

Prispevki referentov:

  Martin Weber: Chemical aspects between water and minerals in view of building geothermal power plants

  Thermodynamic Concepts (4,83 MB)

  Insulating Concrete for High Temperatures

  GEOCOGEN high power geothermal energy (5,81 MB)