A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Ali potrebujemo občine

torek, 01.10.2013

Zaradi različnih odzivov v strokovni, politični in širši javnosti na koncept reforme lokalne samouprave oziroma projekt združevanja občin ter spremembe Zakona o financiranju občin, ki jih je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve, se je Državni svet Republike Slovenije odločil pripraviti posvet z naslovom Ali potrebujemo občine, namenjen izmenjavi mnenj o predstavljeni reformi.


www.skledar.tv

Posvet v dvorani DS je potekal v torek, 1. 10. 2013, po pozdravnem nagovoru predsednika DS RS Mitje Bervarja so se zvrstili uvodničarji z referati, ki so bili podlaga za razpravo.

Razpravljalci: