A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela

torek, 03.12.2013

Državni svet Republike Slovenije, Racio Social, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča ter AURIS – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko so v torek, 3.12. 2013 v dvorani Državnega sveta pripravili delovni posvet, s katerim so obeležili 3. december, mednarodni dan invalidov, ki je letos namenjen organizaciji forumov, javnih razprav in posvetov za iskanje inovativnih načinov, na podlagi katerih se invalidi in njihove družine še bolj vključujejo v družbo in razvoj.


www.skledar.tv

Tema letošnjega posveta je bila prehod mladih s posebnimi potrebami iz izobraževanja na trg dela. Udeležence je uvodoma pozdravil predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar, ki je med drugim poudaril, da se je Slovenija kot del Evropske unije zavezala k vzpostavljanju takega družbenega okolja, ki si bo prizadevalo za razvoj vključujočih izobraževalnih sistemov in za odstranitev ovir, s katerimi se soočajo ranljive skupine na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja. Mladi s posebnimi potrebami nimajo enakega položaja na trgu dela kot ostali mladi, čeprav se na področju zaposlovanja vse bolj poudarja geslo enakih možnosti. Trg dela je nevidna roka, ki deluje predvsem po principu močnejšega, bolj usposobljenega in hitrejšega, pri čemer so kakršne koli stigme še dodatna ovira. Zato se mladina s posebnimi potrebami, tako kot invalidi, na trgu dela sooča s številnimi oblikami diskriminacije.