A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Novi zakon o visokem šolstvu

torek, 26.11.2013

Državni svet in Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov sta 26. novembra 2013 organizirala konferenco z naslovom Novi zakon o visokem šolstvu. Konferenco je vodil dr. Zoran Božič, predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Na konferenci so zainteresirani deležniki predstavili in izmenjali poglede na besedilo zakona o visokem šolstvu, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 30. oktobra letos posredovalo v javno obravnavo. Nekatere novosti zakona so med zainteresirano javnostjo že sprožile burne reakcije. Zakon namreč uvaja vrsto novosti, npr. pri ustanavljanju in delovanju visokošolskih zavodov - zlasti zasebnih - ukinja izredno obliko študija in zaostruje pogoje za pridobitev in ohranitev statusa študenta.


www.skledar.tv

Zakon je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Predlogi predpisov s področja izobraževanja, znanosti in športa