A R H I V S K A     S T R A N

Mandatno obdobje 1992 - 1997

ZAHTEVA ZA PARLAMENTARNO PREISKAVO

Zahteva za parlamentarno preiskavo o vzrokih, okoliščinah in posledicah dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995 -1997 sploh, vključno z vsemi njenimi organi (98. seja, 19.11.1997).