A R H I V S K A     S T R A N

Omizje s predstavniki Državnega sveta na temo nove delavske zakonodaje in delavskih pravic


www.skledar.tv

Pogovor s podpredsednico Državnega sveta Lidijo Jerkič ter državnima svetnikoma dr. Jožetom Mencingerjem in Borutom Mehom na temo nove delavske zakonodaje in delavskih pravic je vodila novinarka Kristina Hacin. Oddaja je nastala 23. aprila 2010 v produkciji TVSLO 3.