A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Sprejem veleposlanika Ruske federacije

petek, 29.11.2013

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar je 29. novembra 2013 sprejel veleposlanika Ruske federacije v Slovenji dr. Doku Zavgajeva. Sogovornika sta se strinjala, da so odnosi med Rusko federacijo in Slovenijo na zavidljivo visoki in prijateljski ravni. Prav tako je izredno intenziven tudi politični dialog med državama. Med pogovori v Državnem svetu sta izpostavila kontinuiteto sodelovanja med Državnim svetom in Svetom federacije Ruske federacije. Predsednik Bervar je zagotovil, da bo razvoju teh odnosov posvečal posebno pozornost, saj se zaveda, da medparlamentarni odnosi lahko kvalitetno vplivajo na izboljšanje bilateralnih odnosov. Sogovornika sta potrdila, da interes za to sodelovanje obstaja na obeh straneh. Vsestransko medsebojno sodelovanje temelji na medsebojnem spoštovanju med obema narodoma, ki ju veže sorodnost. Med državama je vzpostavljeno strateško partnerstvo. Sodelovanje med državama se še posebej povečuje na gospodarskem in kulturnem področju. Politični dialog je izredno intenziven in redno poteka na najvišji ravni. Rusija se uvršča na osmo mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami Republike Slovenije. Obseg blagovne menjave je v letu 2012 znašal 1,6 milijarde ameriških dolarjev. Veleposlanik Zavgajev je ob tem poudaril, da so med glavnimi izvozniki in uvozniki velika podjetja, pogreša pa prisotnost malih in srednjih podjetij. Sogovornika sta se strinjala, da je potrebno v to sodelovanje pritegniti tudi mala in srednja podjetja, za kar si bosta v prihodnje še posebej prizadevali obe strani.