A R H I V S K A     S T R A N

Novice

14. mednarodna konferenca SLOBIOM 2013

četrtek, 21.11.2013

Medkulturni dialog za ekološko kmetovanje in zdravo hrano, obnovljivo energijo in surovine, ki jo Zveza društev za biomaso Slovenije organizira v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije v četrtek in petek, 21. in 22. novembra 2013, v dvorani Državnega sveta. Razmere doma in v svetu so vse bolj izjemno resne in kritične. Zahtevajo takojšne strateške preusmeritve v smeri trajnostnega razvoja, za zniževanje emisij toplogrednih plinov, za nova, zelena delovna mesta in za odpravo lakote, sodobnih civilizacijskih bolezni in drugih anomalij družbe. Zato so naše aktivnosti in redne letne konference usmerjene v iskanje in povezovanje razvojnih poti, prijaznih do ljudi in narave na vseh družbenih nivojih.


www.skledar.tv

Prvi dan konference je bil v dopoldanskem delu posvečen odnosu do zemlje, pridelavi zdrave hrane, surovin in energentov ter ohranjanju čiste pitne vode. Spoznali smo izjemen pomen pridelave oglja pri energetski izrabi biomase za stabilizacijo tal in ozračja ter za kvaliteten in zadosten pridelek. V popoldanskem delu se bomo posvetili trem obnovljivim surovinam: konoplji, lesu in algam. Prvič smo predstavili Kemijski inštitut Slovenije in njihove tri izjemne dosežke v utiranju poti trajnostnemu razvoju, v uvajanju učinkovite in obnovljive energije.

Drugi dan bo naš gost mag. Janez Kopač, ki bo predstavil Energetsko skupnost kot instrument za spodbujanje bolj energetsko obnovljivega in učinkovitega sveta. Ker je obdobje fosilne in jedrske energije že preteklost, si moramo s skupnimi močmi prizadevati za čim hitrejši prehod na obnovljivo energijo. Tokrat bomo posebno pozornost posvetili novostim na področju izkoriščanja sonca, biomase in zemeljske toplote, ki poleg energije vode in vetra omogočajo zadostno proizvodnjo energije in so pomembno zagotovilo za nova delovna mesta in za razcvet gospodarstva prihodnosti.

Program uvajanja ekološkega kmetovanja, zelene industrije in turizma ter prehod na obnovljivo energijo so osnovna izhodišča tako za slovensko verzijo New Deal-a, kakor tudi za vsak drugi lokalni, regionalni, nacionalni in globalni sonaravni razvoj.