A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Skrb za duševno zdravje – zagotavljanje stabilnosti sistema kot podlage za razvoj

torek, 08.10.2013

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja je Državni svet Republike Slovenije v torek, 8. oktobra, pripravil posvet z naslovom Skrb za duševno zdravje – zagotavljanje stabilnosti sistema kot podlage za razvoj. S široko strokovno razpravo o obstoječem stanju sistema skrbi za duševno zdravje je želel opozoriti na pomen duševnega zdravja ter na nujnost zagotovitve stabilnosti tega sistema, saj se bo le tako lahko uspešno razvijal. K sodelovanju je povabil številne strokovnjake iz različnih področij.


www.skledar.tv

Predsednik Državnega sveta RS Mitja Bervar je v pozdravnem nagovoru med drugim, da gre za sistem, ki mora zaradi svoje kompleksnosti delovati povezano, kar pa je v veliki meri odvisno od ustreznega financiranja. Opozoril je tudi na pomen nevladnih organizacij, ki so po sprejetju zakona o duševnem zdravju leta 2008 del sistema skrbi za duševno zdravje.

Pogledi iz prakse, obstoječe stanje in možnosti razvoja

Razpravljalci: