A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Pravice starejših v Sloveniji

ponedeljek, 10.06.2013

V ponedeljek, 10. junija 2013 je v dvorani Državnega sveta potekala okrogla miza o pravicah starejših v Sloveniji, katero je v sodelovanju z Državnim svetom pripravila Zveza društev upokojencev Slovenije. Okrogla miza je potekala v sklopu mednarodnega dneva boja proti nasilju nad starejšimi. Namen okrogle mize je pregledati, kje v Sloveniji so kršene pravice starejših, in sprejeti sklepe, kako nadaljevati z delom o varstvu pravic naše ciljne skupine.


www.skledar.tv

Kot je v pozdravnem nagovoru udeležencem dejal predsednik Državnega sveta, se je Državni svet že v preteklih letih aktivno odzival na pobude civilne družbe v iskanju načinov za preprečevanje vseh oblik kršenja človekovih pravic. V sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije ter z zainteresirano strokovno javnostjo je Državni svet na Vlado RS in pristojna ministrstva naslovil številne pobude za izboljšanje politik varstva starejših in v skladu s pristojnostmi deloval v interesu upokojencev. Poznavanje in uveljavljanje pravic starejših prispeva k pozitivni predstavi o starosti in staranju, ki je nujna za krepitev družbene moči starejših, za utrditev medgeneracijskega sožitja ter za solidarnost in samoodgovornost

Uvodni nagovor predsednika Državnega sveta