A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Delovanje javnih zavodov: zakonodaja kot ovira ali spodbuda?

ponedeljek, 17.06.2013

Državni svet je 17. junija organiziral posvet z naslovom Delovanje javnih zavodov: Zakonodaja kot ovira ali spodbuda. Na posvetu so vodstva različnih javnih zavodov na področju kulture in šolstva predstavila posebnosti delovanja oziroma poslovanja zavodov, ki jih vodijo. Posvet je bil organiziran v kontekstu oblikovanja novega Nacionalnega programa za kulturo in sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture.


www.skledar.tv

Udeležence je pozdravil predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ki je napovedal, da bodo s kulturno obarvanimi posveti v Državnem svetu nadaljevali. V medijih je mnogo zapisov o problematiki nacionalne RTV hiše, Kobilarne Lipica, Arboretuma Volčji potok, SNG Opere in balet Ljubljana, Vibe filma, gradnji NUK-a II ..., zato je posvet namenjen temu, da se predstavi tudi druga plat medalje. Prizadevati si je treba za ohranitev kakovosti in dostopnosti delovanja kulture v javnem interesu. Predsednik Državnega sveta je izrazil zaskrbljenost, da že dve leti zamujamo s temeljnim aktom za področje kulture - nacionalnim programom za kulturo, prav tako pa že nekaj let čakamo na posodobitev Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.

"Izvajanje javnega interesa na področju kulture se mora posodobiti, a posodobiti ga moramo previdno, strokovno utemeljeno in premišljeno, zato je prav, da rešitve najdemo sami, v odgovornem sodelovanju stroke in kulturne politike. V dvojici, po slovensko. Na področju kulture namreč trojka, ne domača, ne mednarodna, nima kaj iskati," je pomenljivo razmišljal predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.

Na posvetu, ki ga je vodil predsednik Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport dr. Zoran Božič, so s prispevki sodelovali: predsednik Državnega sveta Mitja Bervar (Vpliv kulturne politike na delovanje javnih zavodov), Matej Zavrl z Ministrstva za kulturo (Prenova modela kulturne politike v javnem sektorju), direktor RTV Slovenija mag. Marko Filli (Javna RTV v primežu javnih zavodov), v.d. direktorja Kobilarne Lipica dr. Boštjan Bizjak (Kobilarna Lipica v povezavi z drugimi zakoni), direktor Arboretuma Aleš Ocepek (Za javni zavod z enakimi pravicami), nekdanji ravnatelj SNG Drame Ljubljana in pomočnik ravnatelja in poslovni vodja programa v SNG Opera in balet Ljubljana mag. Marko Gorjanc (Zagotavljanje sredstev in revidiranje poslovanja javnih zavodov), direktor Filmskega studia Viba film Ljubljana Igor Prodnik (Viba film - včeraj, danes in jutri), nekdanji direktor Filmskega studia Viba film Ljubljana Gregor Pajić (Financiranje Javnega zavoda in nabor odločitev vodstva za povečanje dodane vrednosti k uspešnejšem poslovanju), pomočnik ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice mag. Zoran Krstulović (Možnosti izvajanja javne knjižnične službe na spletu), rektor Univerze v Ljubljani in podpredsednik Rektorske konference Republike Slovenije prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik (Predlog Rektorske konference Republike Slovenije za učinkovitejšo zakonodajo na področju visokega šolstva), dekan Akademije za glasbo prof. Andrej Grafenauer (Umetniške akademije, odrinjeni del visokega šolstva) in predsednik Zveze slovenskih glasbenih šol Boris Štih (Pomen glasbenega šolstva v Republiki Sloveniji).