A R H I V S K A     S T R A N

Novice

V Državnem svetu posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

četrtek, 04.04.2013

Državni svet in Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa sta 4. aprila 2013 organizirala posvet predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Osrednje teme posveta so bile programski pristop in organiziranost občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 - 2022 ter pregled načrtovanih preventivnih aktivnosti v prvi polovici leta. Posveta so se udeležili številni predstavniki občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predstavniki ministrstev in drugih organov, ki jih ta tematika zadeva ter predstavniki nevladnih organizacij.


www.skledar.tv

Začetek posveta, Mateja Markl.

Uvodna beseda:
Franc Pojbič in Mitja Bervar.

Referenti:
Miloš Pregel, Mateja Markl, Jože Režonja, Franc Pojbič in Mateja Markl.

Razpravljalci:
Ferdo Abraham, Zlato Zaletelj, Andrejka Črtanec, Franc Pojbič, Rado Jeromelj in Jože Veren.

Referenti:
Mateja Markl , Franc Pojbič, Franc Kozel, Robert Strah in mag. Andrej Justinek.

Podelitev Svečane listine AVP

Zaključek:
Franc Pojbič, Karel Seme, Štefan Galuf, Božena Bratuž, Zvone Milkovič, Erik Udovič in Franc Pojbič.

Z vidika zagotavljanja prometne varnosti je bila nedavno na Vladi RS potrjena Resolucija Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022, ki predvideva zmanjšanje smrtnih žrtev ter hudo telesno poškodovanih za 50 odstotkov do ciljnega leta 2022.
V letošnjem letu je stanje prometne varnosti v primerjavi z lanskim letom nekoliko slabše, zato je nujno, da se izvedejo vse aktivnosti in ukrepi, ki bi preprečili še slabšo prognozo, saj najbolj kritični meseci z vidika problematike šele prihajajo.
V zadnjih letih so med najbolj ogroženimi skupinami udeležencev prav najranljivejši pešci, kolesarji, otroci in mladostniki ter starejši.
Ključno za zagotavljanje prometne varnosti je strokovnost, sistemski pristop vseh sodelujočih organov in ustanov, povezovanje nacionalne in lokalne ravni, ter povezovanje preventivnih, represivnih, zakonodajnih in sistemskih in infrastrukturnih ukrepov.

Nagovor predsednika Državnega sveta na posvetu predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Udeležence je v nagovoru pozdravil predsednik Državnega sveta Mitja Bervar. Posebno zahvalo in iskrene čestitke je izrekel posameznikom in organizacijam, ki jim je ob tej priložnosti Agencija za varnost prometa podelila Svečane listine za izreden prispevek k večji varnosti v prometu in za življenjsko delo.

V okviru posveta predstavnikov občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so najzaslužnejšim in najprizadevnejšim devetim članov podelili Svečane listine AVP.