A R H I V S K A     S T R A N

Mandatno obdobje 1992 - 1997

Odložilni veti na zakone, ki ob ponovnem glasovanju v Državnem zboru niso bili sprejeti:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (21. seja, 29.11.1993)
  • Zakon o določitvi višine invalidskih in veteranskih prejemkov za leto 1994 (23. seja, 22.12.1993
  • Zakon o določitvi višine invalidskih prejemkov (33. seja, 8.6.1994)
  • Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (34. seja, 29.6.1994)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (77. seja, 27.6.1996)
  • Zakon o dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (79. seja, 24.7.1996)
  • Zakon o posebnem davku od cestnih motornih vozil (89. seja, 28.5.1997)
  • Zakon o spremembah indopolnitvah zakona o notariatu (94. seja, 16.7.1997)