A R H I V S K A     S T R A N

Delo komisij

Poročilo o delovanju NS RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013

ponedeljek, 06.05.2013

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na seji 10. aprila 2013 sprejela mnenje k Poročilu o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013. Komisija je v vprašanjih zlasti opozorila na problem oglaševanja in z njim povezane gledanosti, kako se bo RTV strukturno in strateško prilagodila na nove razmere po prodaji vseh delnic Eutelsata, kako je Zakon za uravnoteženje javnih financ vplival na poslovanje RTV, kaj vključujejo 30 milijonske tožbe, kako bo vodstvo RTV rešilo položaj honorarnih sodelavcev glede na novo zakonodajo. Člani komisije opozarjajo, da kakovost programa ni odvisna od deleža oglaševanja, ampak od programskih standardov. Državni svetniki poudarjajo, da je nacionalni program zaradi svojega poslanstva razumljivo dražji od komercialnih, zato mora Vlada kot njegova ustanoviteljica financiranju delovanja RTV kot javne institucije posebnega pomena posvetiti strateško pozornost in jo primerno finančno ovrednotiti. 

Komisija je sprejela naslednje sklepe:
- Vlado RS ponovno opozarja, da ima znižanje prispevka RTV le simboličen učinek za državljane, RTV pa pomembno omejuje pri izvajanju programov,
- Vlado RS poziva, da naj čim prej ustrezno poveča prispevek RTV na ekonomsko opravičeno raven,
- Vlado RS ponovno poziva, naj razmisli, kaj sta substanca in prioriteta RTV Slovenije kot javne ustanove posebnega kulturnega in nacionalnega pomena.

Mnenje komisije