A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Posvet: Zelena javnofinančna reforma

petek, 05.11.2010

V Državnem svetu je bil 5. novembra posvet z naslovom Zelena javnofinančna reforma. Kot ugotavljajo organizatorji posveta in pobudniki projekta Slovenija znižuje CO2, med drugim Regionalni center za okolje, so podnebne spremembe največji izziv, s katerim se trenutno sooča človeštvo. Z namenom združitve, izmenjave in predstavitve predlogov različnih deležniških skupin za izvajanje podnebno-energetskih zavez Slovenije so bili od maja 2010 v okviru omenjenega projekta organizirani že štirje posveti po celotni državi. Podnebni posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin.


www.skledar.tv

Osrednja tema posveta je bila zelena javnofinančna reforma, v okviru katere so udeleženci izpostavili nekatere ključne izzive, in sicer kako koncept zelene javnofinančne reforme vključiti v razprave o spremembah razvojnega modela Slovenije, kateri ukrepi zelene javnofinančne reforme so bili v Sloveniji že izvedeni in kakšni so njihovi učinki, katere so ključne ovire za uvajanje zelene javnofinančne reforme in kateri so ključni koraki za učinkovito izvajanje zelene javnofinančne reforme.

Na posvetu so sodelovali Milena Škrl Marega iz Regionalnega centra za okolje, dr. Bogomir Kovač z Ekonomske fakultete v Ljubljani, Mateja Vraničar z Ministrstva za finance, Mateja Vraničar z Ministrstva za finance, mag. Marjana Dermelj iz Službe vlade za razvoj in evropske zadeve, Jernej Stritih iz Službe vlade za podnebne spremembe, mag. Lidija Živčič iz Focusa društvo za sonaraven razvoj, Antonija Božič Cerar z Gospodarske zbornice Slovenije.
 Intervju z Andrejem Klemencem, sodelavcem Regionalnega centra za okolje za srednjo in vzhodno Evropo


www.skledar.tv