A R H I V S K A     S T R A N

Podeljevanje plaket Državnega sveta

Javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za prejemnike plaket Državnega sveta za leto 2013

Predsednik Državnega sveta vsako leto, kot odraz podpore civilni družbi in v počastitev Mednarodnega dneva prostovoljcev, 5. decembra, slavnostno podeli plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavkam in delavcem - prostovoljcem in prostovoljkam. Letošnja slovesna podelitev bo potekala v dvorani Državnega sveta, v torek, 3. decembra 2013, ob 10.00 uri.
Plakete Državnega sveta se podeljujejo na podlagi Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta. Predlog za podelitev plakete lahko poda vsaka državna svetnica oziroma svetnik, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani delujejo na področju prostovoljnega dela. Podrobnejši opis postopka zbiranja predlogov in obrazec za prijavo kandidatov lahko najdete v priloženem javnem pozivu. Rok za oddajo predlogov je sreda, 13. november 2013.

 

Javni poziv za podelitev plaket DS 2013 (pdf)

Javni poziv za podelitev plaket DS 2013 (doc)

Pravilnik o priznanjih in plaketah Državnega sveta RS (pdf)