A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Korporativna varnost kot družbena odgovornost - predpogoj za uspešno delovanje gospodarstva

torek, 16.04.2013

V Državnem svetu je v sredo, 16. aprila potekal posvet o korporativni varnosti z naslovom "Korporativna varnost kot družbena odgovornost - predpogoj za uspešno delovanje gospodarstva".
V sodobni družbi se varnosti namenja vse več pozornosti. Varnost je sama po sebi vrednota in predpogoj za kakršno koli blaginjo. Skrb države zato ne more biti omejena le na varovanje življenja, svobode in zasebne lastnine, pač pa se mora osredotočati tudi na širše okoliščine, ki vplivajo na gospodarsko stabilnost. Stabilno okolje, stabilna država, je garancija za stabilen razvoj gospodarstva.


www.skledar.tv

Sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša velike koristi. Te se odražajo v večji konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v okoliščinah stalno spreminjajočega se družbenega, gospodarskega in političnega okolja.
Tveganja postajajo zaradi globalizacije, novih tehnologij in naraščajoče kompleksnosti vse bolj zapletena.

Nagovor predsednika Državnega sveta Mitja Bervarja