A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Pozdrav predsednika Državnega sveta na 1. konferenci o kariernem coachingu

petek, 12.11.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je izpostavil, da je v krizi, ko se še poveča pritisk okolja, pomembno, da svojih sposobnosti in talentov ne razvija le vodja, ampak celoten team in v njem vsak zaposleni. Le s sinergijo vseh deležnikov je mogoč uspešen razvoj in rast celotne organizacije, še posebej, če jo spremljamo v daljšem, bolj trajnostno naravnanem razvojnem obdobju.


www.skledar.tv

Spremembe so v življenju nujne in niso nekaj negativnega. Tehnološke in družbene inovacije so delo zavzetih posameznikov in skupin. Smo na začetku obdobja, ki predstavlja še večji prelom z dosedanjimi trendi in načeli kot so ga predstavljale posamezne industrijske revolucije do sedaj. Smo v obdobju spletne inteligence, v katerem so bistvene sestavine: soustvarjanje, odprtost, delitev, poštenost, soodvisnost. Ponavadi se v spremenjenih okoliščinah posameznik znajde sam in išče rešitve zgolj na intuitivni način. Ob pomoči kariernega coacha pa je razkrivanje zase najustreznejše poklicne poti bistveno uspešnejše, saj je na ta način mogoče izdelati uresničljiv načrt za dosego cilja.
  Uvodni nagovor predsednika Državnega sveta


www.skledar.tv