A R H I V S K A     S T R A N

Novice

8. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

sreda, 12.06.2013

Na 8. redni seji Državnega sveta, ki je bila 12. junija,so državne svetnice in državni svetniki podprli pobudo za spremembo 168. in 170. člena Ustave Republike Slovenije. Predlagatelj dr. Zoran Božič je poudaril, da pobuda izhaja iz stališč civilne družbe, izraženih na posvetu, ki ga je organiziral Državni svet 9. aprila letos z naslovom Slovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije.

Videoposnetek celotne seje


www.skledar.tv

Ob nasprotovanju civilne družbe predlaganim spremembam Ustave (fiskalno pravilo in referendumska ureditev), je bilo v skladu z določbami 3. člena Ustave, po katerih ima v Sloveniji oblast ljudstvo, predlagano, da bi podporo rešitvam preverili na referendumu. Skladno z veljavno ureditvijo mora državni zbor predlagane spremembe ustave predložiti v sprejem volilcem na referendumu, če to zahteva najmanj 30 poslancev. Te pravice nimajo niti državljani, niti Državni svet. Spremembe dopolnitev 168. člena omogoča Državnemu svetu, da predlaga spremembe Ustave. Predlog dopolnjenega besedila 170. člena pa predvideva rešitev, po kateri bi Državni svet in trideset tisoč volilcev postali kvalificirani nosilci pravice do referendumske zahteve.

Videoposnetek izjave predsednika DS


www.skledar.tv

Državni svetniki so podprli tudi predlog zakona o pravilih cestnega prometa, ki je v parlamentarni obravnavi po skrajšanem postopku in mnenje k dopolnjenemu predlogu zakona o štipendiranju.

Obširnejša razprava se je razvila o Letnem poročilu Banke Slovenije za leto 2012 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2010 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančnem načrtu Banke Slovenije za leto 2013. Navzoči svetniki se niso mogli sprijazniti z dejstvom, da se nobenemu predstavniku Banke Slovenije ni zdelo vredno, da bi se udeležil obravnave te točke dnevnega reda, v okviru katere so mnogi državni svetniki ostali brez odgovorov na številna vprašanja. Strinjali so se namreč, da je za sanacijo bančnega sistema bistveno ugotavljanje vzrokov za bančno krizo in odgovornosti tistih, katerih dejanja in odločitve so povzročile krizo bančnega sektorja.

V nadaljevanju so na seji podprli še Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije za poslovno leto 2012 in Triindvajseto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti.

Ob koncu so obravnavali še zaključke izjemno dobro obiskanega in odmevnega strokovnega posveta Kako lahko izboljšamo sistem na področju nove socialne zakonodaje.