A R H I V S K A     S T R A N

Mandatno obdobje 1997 - 2002

Izvrševanje pristojnosti Državnega sveta Republike Slovenije v drugem mandatnem obdobju

Odložilni veto    (Uspešni veti)

Zakonodajna pobuda

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti

Zahteva za parlamentarno preiskavo

 

Sestava Državnega sveta v drugem mandatnem obdobju

Predsednik: Tone Hrovat, univ. dipl. ing. agronomije (17.12.1997 - 21.6.2000, ponovno izvoljen 21.6.2000).

Podpredsednik: dr. Avgust Majerič (17.12.1997 - 21.6.2000, ponovno izvoljen 21.6.2000).

Sekretarka: mag. Marija Drofenik

Interesna skupina delodajalcev: mag. Jožko Čuk (vodja), člani: Božo Kuharič, Borut Meh, Cvetana Rijavec.

Interesna skupina delojemalcev: mag. Dušan Semolič (vodja), člani: Vekoslava Krašovec
Dušan Rebolj, Albert Vodovnik.

Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev: Peter Vrisk (vodja), člani: mag. Igor Blažina, Jože Ilc, Janez Oven.

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti: prof. dr. Franc Vodopivec (vodja): člani: Polde Bibič, dr. Zoltan Jan, Petra Kersnič, akad. prof. dr. Veljko Rus, Boris Šuštaršič.

Interesna skupina lokalnih interesov: Darja Odar (vodja), člani: Franc Batagelj, Branko Grims, Tone Hrovat, Vincenc Janša, Karlo Kastelic, Alojzij Kaučič, Darko Kavre, Bojan Korošec, Vladimir Korun, Jurij Kuštrin, Branko Lukšič, dr. Avgust Majerič, Branko Matkovič, Alojz Oset, Katarina Ovca Smrkolj, Milan Ozimič, Bojan Petan, Janez Praper, Jože Resman, Alojz Suhadolc, dr. Milan Zver.