A R H I V S K A     S T R A N

Novice

13. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

sreda, 11.12.2013

Državni svetniki so se na redni seji, v sredo, 11.12.2013, tokrat zbrali v dvorcu Bukovje v Dravogradu in sicer na povabilo župana občine Vuzenica in državnega svetnika Franca Goloba. Seje na terenu so v drugem domu parlamenta že tradicija in priložnost za krepitev stikov. Predsednik DS RS Mitja Bervar se je v okviru tega že dan prej v Dravogradu udeležil okrogle mize s koroškimi župani, predstavniki tamkajšnje gospodarske zbornice, carinske uprave in upravnih enot.


www.skledar.tv

Poleg siceršnjega dnevnega reda na 13. seji DS RS so namenili pozornost tudi obravnavi tem, povezanih z razmerami na Koroškem.

Dnevni red:

 • Odobritev zapisnika 12. seje Državnega sveta Republike Slovenije
  Odobritev zapisnika 4. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
  Odobritev zapisnika 5. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
 • Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
 • Poročilo o izvajanju Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji za leto 2012
 • Predlog zakona o zdravilih
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu
 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
 • Predlog za imenovanje namestnika sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije
 • Predlog programa dela Državnega sveta za leto 2014