A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Problematika javnih naročil

sreda, 25.09.2013

V sredo, 25. septembra je bil v Državnem svetu RS posvet z naslovom Problematika javnih naročil, ki so ga pripravili na pobudo komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Državni svetniki so ob obravnavi letnega poročila državne revizijske komisije za leto 2012 presodili, da si problematika, povezana z javnim naročanjem zasluži posebno obravnavo.


www.skledar.tv

Udeležence je nagovoril predsednik Državnega sveta, Mitja Bervar, ki je med drugim poudaril, da želi DS s posvetom spodbuditi širšo razpravo in s tem pripravljavcem zakonodaje ponuditi zamisli in priložnosti za nekoliko drugačen način priprave sprememb zakonodaje na področju javnih naročil, tudi z morebitno vključitvijo novih institutov, ki jih v Sloveniji še ne poznamo. Opozoril je tudi na pomanjkljivosti dosedanjega sistema, ki ni naravnan v smeri preprostih rešitev in ne prispeva h gospodarnosti.

Po uvodnem pozdravu mag. Marije Lah so svoje referate podali naslednji udeleženci posveta:

Svoja opažanja so podali tudi naslednji razpravljalci: