A R H I V S K A     S T R A N

Javne objave

Zaposlovanje v Državnem svetu

Državni svet zaposlovanje javnih uslužbencev izvaja tako, da zagotavlja enakopravno dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. V postopku razpisa se kandidata izbere na podlagi izkazane najboljše strokovne usposobljenosti.

Prosta delovna mesta razpisujemo z javnimi natečaji za uradnike v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih oziroma z javnimi objavami strokovno-tehničnih delovnih mest v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ter na podlagi Sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike Slovenije.