A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Možnosti za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji

četrtek, 14.11.2013

Združenje pridelovalcev sladkorne pese in Državni sta 14. novembra 2013 pripravila posvet z naslovom Možnosti za ponovno pridelavo sladkorne pese v Sloveniji. Uvodoma je udeležence posveta pozdravil državni svetnik dr. Janvit Golob.
Daleč je že leto 2006, ko smo v Sloveniji izpulili zadnji koren sladkorne pese "kraljice poljščin". Bolj ko se leto odmika bolj čutimo negativne posledice izgube te poljščine. Žal je pač tako, da nekatere pravice lahko izgubiš tudi proti svoji volji. Pa čeprav nam je za čas nezmožnosti pridelave pese pripadla odškodnina je izguba pese poslabšala ekonomiko poljedelskih kmetij.


www.skledar.tv

Evropska reforma trga s sladkorjem je slovenskemu kmetu odvzela možnost pridelovati sladkorno peso. In dokler bodo veljale trenutne kvote za sladkor, bo to tako. Vendar nas zgodovina uči, da je vse minljivo. Dogodki nekaj zadnjih let terjajo ponovni razmislek o prehranski varnosti in družbeni odgovornosti kmetijstva.

Potrebno bo poiskati priložnosti, ki bodo pripomogle k gospodarski rasti države, trajnemu razvoju regij in ekonomski stabilnosti slovenskih kmetij. Sladkorna pesa je zanesljivo ena teh priložnosti. Slovenski kmetje ste jo znali pridelat in že povprečen pridelek vas je bogato nagradil.