A R H I V S K A     S T R A N

Poročila o delu Državnega sveta

Mandat 2007 - 2012 : Vsebinski poudarki

Statistika Državnega sveta po mandatih
Poročilo v tiskani obliki obsega 1 A4 stran, velikost datoteke: 119kB

Poročilo o delu Državnega sveta v četrtem mandatu
Poročilo v tiskani obliki obsega 9 A4 strani, velikost datoteke: 189kB

Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2012
Poročilo v tiskani obliki obsega 111 A4 strani, velikost datoteke: 1,79MB

Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2011
Poročilo v tiskani obliki obsega 126 A4 strani, velikost datoteke: 1,73MB

Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2010
Poročilo v tiskani obliki obsega 117 A4 strani, velikost datoteke: 828 KB

Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2009
Poročilo v tiskani obliki obsega 100 A4 strani, velikost datoteke: 780 KB

Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2008
Poročilo v tiskani obliki obsega 100 A4 strani, velikost datoteke: 1,79 MB

  Poročilo o delu Državnega sveta v tretjem mandatu
Poročilo v tiskani obliki obsega 113 A4 strani, velikost datoteke: 1,09 MB

  Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2006 Poročilo v tiskani obliki obsega 127 A4 strani, velikost datoteke: 1,33 MB

  Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2005 velikost datoteke: 538 KB

  Poročilo o delu Državnega sveta (17.12.2002 - 31.5.2005) velikost datoteke: 805 KB

  Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2004 velikost datoteke:  449 KB

  Poročilo o delu Državnega sveta v letu 2003 velikost datoteke:  569 KB