A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predsednik Državnega sveta na Brdu o slovenski lesno-predelovalni industriji

sreda, 05.05.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič se je udeležil posveta z naslovom Možnosti financiranja in subvencij na področju energetsko varčnih zgradb ter oken, ki je bi 5. maja 2010 na Brdu pri Kranju.

Uvodoma je predstavil poglede Državnega sveta na slovensko lesno-predelovalno industrijo in poudaril: "Za državo z veliko lesno zalogo, kot je Slovenija, je lesno-predelovalna industrija izjemno pomembna panoga s pozitivnimi okoljskimi in gospodarskimi učinki. A čim prej je treba pričeti reševati ključne probleme, ki danes zaznamujejo celotno lesno-predelovalno panogo, in posredno ali neposredno vplivajo na uspešnost poslovanja cele verige poslovnih subjektov, vezanih na to dejavnost (od večjih proizvodnih podjetij, kot tudi manjših mizarjev, oblikovalcev in dobaviteljev). "Rezultat" teh težav je, da je slovenska lesna industrija, še vedno delovno intenzivna panoga z nizko dodano vrednostjo. To stanje je posledica več dejavnikov - po eni strani gre za pomanjkanje konstruktivnega dialoga v sami branži in premajhno proaktivnost v globalnem trženju slovenske lesne industrije, problem pa je tudi odsotnost aktivne vloge države na tem področju kot promotorke tovrstne razvojne politike: večkrat sem že poudaril in to naj poudarim tudi danes, da bi ravno lesno-predelovalna panoga lahko bila glede na bogastvo te naravne surovine pri nas eden izmed paradnih konjev slovenskega gospodarstva. Nadvse nerazumljivo je, da les, ki porašča več kot dve tretjini slovenskega površja, kupujemo v sosednjih državah! Še bolj nerazumljivo je, da naša lesno-predelovalna podjetja kot svojo surovino uporabljajo slovenski les, ki prihaja iz avstrijskih žag. Nerazumljivo je tudi, da s surovino, ki predstavlja našo konkurenčno prednost, ne ravnamo dovolj smotrno! Prav tako je nerazumljivo, da lesno-predelovalna industrija danes zaposluje polovico manj ljudi, kot jih je pred leti in da letno izgubimo v lesno predelovalni industriji 10 odstokov delovnih mest."

 Govor predsednika


www.skledar.tv