A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predsednik Državnega sveta: inovativnost kot dragocena priložnost za prihodnost

ponedeljek, 17.05.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je 17. maja 2010 na Gospodarskem razstavišču odprl festival Inovativnost - izzivi gospodarskega razvoja, v okviru katerega poteka tudi 2. mednarodni sejem inovacij.

Predsednik Državnega sveta je v pozdravnem nagovoru podprl festival Inovativnosti kot dragoceno priložnost za krepitev spoznanja, da prihodnost vsake države temelji na ustvarjalnosti, inovativnosti, znanju in njegovi uporabi: "Tudi v teh zaostrenih časih, ki so pokazali na pomanjkljivosti do sedaj uveljavljenih mehanizmov in razmerij ustvarjanja in delitve družbenega proizvoda, ko vse bolj glasno ječijo družbene in okoljske strukture civilizacije in planeta. Inovacije so se izkazale kot ključne za ustvarjanje višje dodane vrednosti proizvodov in storitev, novih pristopov, novih metod in novih procesov in so na ta način najpomembnejši dejavnik dolgoročnega in trdnega gospodarskega razvoja in kakovosti življenja državljanov. /.../ Izboljšanje inovacijske sposobnosti Evrope ter razvoj kreativnega in z znanjem podprtega gospodarstva je eden ključnih ciljev Evropske unije v naslednjih letih. Evropa si od inovativnosti v globaliziranem svetu obeta resnično zelo veliko. To mora biti tudi cilj slovenskega gospodarstva. Jasno postaja, da današnji gospodarski, ekološki in socialno-zaposlitveni problemi zahtevajo predvsem inovativne rešitve. V oteženih gospodarskih razmerah si z inovativnostjo evropska podjetja prizadevajo zadržati vodilni položaj na trgih. Vloga inovacij vse bolj prihaja v ospredje tudi ob izzivu podnebnih sprememb in potrebe po prehodu na ekološko učinkovito gospodarstvo v skladu s konceptom nizkoogljične družbe."


www.skledar.tv

Mag. Kavčič je poudaril, da se Državni svet zaveda pomena trajnostnega razvoja Slovenije v smeri inovativne družbe prek procesa "pregnetenja" družbe na podlagi aktivnega medstrukturnega dialoga. Zato so se odločili, da bodo za konkretnejše delo na oblikovanju in uresničevanju nove družbeno-gospodarske paradigme vzpostavili še intenzivnejšo obliko sodelovanja državnih svetnikov z zunanjimi strokovnjaki. Ustanovljen so Svet za inovativno družbo s tremi ključnimi nalogami: oblikovanje elementov nove družbeno-gospodarske paradigme in dveh konkretnih vertikal za gozdarstvo in les ter za okolje oz. energetiko.   Govor predsednika Državnega sveta


www.skledar.tv