A R H I V S K A     S T R A N

Novice

"Negativni socialni in okoljski trendi niso le spodrsljaj, ampak logičen proizvod sistema!"

četrtek, 08.07.2010

V Državnem svetu poteka dvodnevna mednarodna konferenca Mednarodno sodelovanje za blažitev podnebnih sprememb, ki jo organizirata Zveza društev za biomaso Slovenije - Slobiom ter Državni svet. Namen konference je spodbuditi mednarodni in multidisciplinarni dialog, ki je potreben za preboj ekološkega kmetovanja in zdrave hrane, obnovljivih virov energije in obnovljivih surovin, ki bodo omogočili prehod v nizkoogljično družbo.


www.skledar.tv

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič se je v svojem pozdravnem govoru zavzel za sistemske spremembe, saj "negativni socialni in okoljski trendi niso le spodrsljaj, ampak logičen proizvod sistema". Nadaljeval je: "V naravi nič ne poteka linearno navzgor, kot si v neoliberalnem in neokonservativnem kapitalizmu napačno predstavljajo razvoj, temveč vse kroži! Gospodarski modeli neomejene in trajne rasti so prišli v dokončen konflikt z omejitvami planeta Zemlja! Skoraj 7 milijard nas je že in gospodarska rast novih gospodarskih velikanov samo še povečuje usodnost gibanja človeštva v rdeči coni izčrpavanja planeta in še vedno niso dobila ustrezne teže opozorila Rimskega kluba izpred več kot 40 let. Evropska komisija pa ima še vedno v svojem delovnem programu za leto 2010 med prioritetami zagotavljanje trajne rasti, namesto trajnega razvoja."
  Govor predsednika

Konferenca je razdeljena na tematske sklope Primeri dobre prakse in nove razvojne rešitve v uvajanju OVE in URE, Biomasa za toploto, elektriko, pogonska goriva in plin v Avstriji in Sloveniji, Klimatske spremembe in globalna kriza ter Nizkoogljična prihodnost. Mednarodna konferenca se bo zaključila z okrogla mizo Lokalna, regionalna in nacionalna strategija za blaženje klimatskih sprememb.