A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Posvet v Državnem svetu: Mesta - urbani izziv prihodnosti

torek, 18.05.2010

Državni svet in Združenje zgodovinskih mest Slovenije sta skupaj s Fakulteto za arhitekturo v Državnem svetu organizirala posvet Mesta - urbani izziv prihodnosti.

Uvodoma je predsednik Državnega sveta izpostavil pomen revitalizacije mest kot središč civilizacije, gospodarskega razvoja ter družbenega, kulturnega, duhovnega in znanstvenega napredka. Živimo v dobi, ko divji kapitalski in parcialni zasebni interesi žal prevečkrat diktirajo namensko rabo dragocene in omejene dobrine, kot je to prostor: "Zato smo skupaj z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije in Fakulteto za arhitekturo z veseljem pristopili k organizaciji današnjega posveta. S posvetom bi želeli prispevati k izostritvi pogleda na situacijo v slovenskih mestih, zlasti tistih z dragocenimi in enkratnimi starimi mestnimi jedri, ki so se v zadnjih dvajsetih letih znašla v primežu navzkrižnih razvojnih interesov."


www.skledar.tv

Predsednik mag. Kavčič je v nadaljevanju poudaril, da je za kakovost življenja v mestih bistvenega pomena kakovostno grajeno javno dobro, kot so prometne površine, trgi, tržnice, igrišča, parki, zelenice in podobno: "O javnem interesu, javnem dobru in podobnih javnih elementih dobrin, ki naj bi služile vsem, bi morali večkrat javno spregovoriti! V tem kontekstu naj še posebej pozitivno ocenim prizadevanje Združenja zgodovinskih mest Slovenije in njihovo izhodišče, da stara zgodovinska, največkrat srednjeveška mesta predstavljajo za državo Slovenijo izreden potencial, narodovo bogastvo, ki bi ga lahko izkoristili po zgledu tujih držav ali pa z lastnimi inovativnimi rešitvami. Problematike oživljanja starih mestnih jeder se, žal, zaenkrat bolj zavedajo občine same, kot pa država. Prav na občine je, glede na zakonodajo s področja lokalne samouprave, odpadlo tudi veliko finančno breme prenove. Vlada je v odzivu na gospodarsko in finančno krizo pristopila tudi k spremembam operativnih programov kohezijske politike cilja 1 v Sloveniji, katerih osnovno vodilo je "od zidov k inovativnosti, delovnim mestom in trajnosti". A žal se s temi spremembami predvideva zmanjšanje razpoložljivih pravic porabe sredstev (v višini 10 milijonov evrov) za investicije v kulturno dediščino in infrastrukturo."

  Govor predsednika Državnega sveta

Referati:

  • Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije: Mestna središča prostor poslovnega in družabnega življenja
  • prof. mag. Peter Gabrijelčič, Fakulteta za arhitekturo: Stara mestna jedra - identitetne točke generičnega mesta
  • prof. dr. Peter Fister, Fakulteta za arhitekturo: Reurbanizacija in prenova kot izjemna pprilika za kvalitetno prihodnost mestnih središč - novosti in vzorci
  • Damjana Pečnik, Ministrstvo za kulturo: Staro mestno jedro - dodana vrednost ali breme?
  • prof. Janez Koželj, MOL: Javni prostor je katalizator prenove
  • prof. dr. Marjan Hočevar, Fakulteta za družbene vede: Revitalizacija mestnih središč med romantičnimi pričakovanji in realističnim pristopom
  • Peter Vesenjak, Hosting d.o.o., Ljubljana: Turizem kot generator razvoja in oživljanja mest v času krize in po gospodarski krizi
  • doc. dr. Tadeja Jere Lazanski, Fakulteta za turistične študije Portorož: Sistemska mreža mest v turizmu


Mateja Hafner Dolenc


mag. Peter Gabrijelčič


prof. Janez Koželj


dr. Marjan Hočevar