A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predsednik Državnega sveta podelil nagrado za Obrtnika leta

petek, 07.05.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je na slovesnosti ob Dnevu slovenske obrti in podjetništva podelil nagrado za Obrtnika leta, ki jo je prejel Anton Kambič. Prireditev je bila v Portorožu 6. maja 2010.

Predsednik Kavčič je v slavnostnem nagovoru poudaril pomen slovenske obrti: "Slovenska obrt predstavlja izjemno pomemben del slovenske nacionalne ekonomije. Kot kažejo podatki, je kar 99 odstotkov podjetij v Sloveniji mikro in malih podjetij ki lahko lahko na osnovi svoje trdoživosti, tradicije, fleksibilnosti, znanja, inovativnosti in novih zaposlitvenih možnosti veliko prispevajo k izhodu iz gospodarske krize, spodbudijo nov gospodarski zagon, Sloveniji in Slovencem pa omogočijo dolgoročno in stabilno blagostanje. Podjetniki in obrtniki ste tisti, ki gospodarstvo dejansko živite, mnogi z njim "dihate" že več rodov in vam upravičeno ne more biti vseeno, kaj se z gospodarstvom dogaja, kje smo in kam gremo.

A za nadaljnji razvoj obrti in podjetništva sta pomembna tako ugodno in stimulativno okolje, za katerega mora poskrbeti izvršilna oblast, kot tudi obrtniki in podjetniki sami, ki morate skrbeti za razvoj in dvigovanje dodane vrednosti. Idej je med Slovenci veliko, a treba je vzpostaviti tako podjetniško okolje, ki bo podpiralo konkretne in tržno zanimive inovacije. Obrtniki in podjetniki upravičeno pričakujete več sredstev za konkretne razvojno-tržne projekte in manj za proizvodnjo znanja na zalogo, zgolj za akademsko uporabo. Tu se zagotovo skrivajo še zelo veliki zaposlitveni in razvojni potenciali, priložnosti in izzivi, zato morajo biti institucije države na težave in ovire obrtnikov in podjetnikov še toliko bolj pozorne in se nanje predvsem hitro odzivati ter najti ustrezne rešitve. Slovenska država bi se morala veliko bolj zavedati, da se hitro gospodarsko rastoče države ločijo od počasi rastočih predvsem v stopnji razvitosti obrti in podjetništva. Želimo pa si več kakovostnega in trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja in manj količinske rasti! "   Govor predsednika


www.skledar.tv