A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Srce v prgišču zemlje

torek, 11.05.2010

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je nagovoril udeležence predstavitev knjige prof. Borisa Pangerca Srce v prgišču zemlje, ki je nastala ob 60-letnici ustanovitve Kmečke zveze v Trstu. Knjigo sta predstavila Dušan Udovič (odgovorni urednik Primorskega dnevnika) in dr. Franc Fabec (predsednik Kmečke zveze - Trst). Pogovor je vodil državni svetnik in predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Vincenc Otoničar.


www.skledar.tv

Predsednik mag. Blaž Kavčič: "Domovi slovenskih rodoljubov so vztrajno, kot čvrste roke njihovih gospodarjev, preživeli mnogo trpkih preizkušenj. Slovenski živelj je ob obalah Jadrana in tudi v zaledju doživljal velike zgodovinske preizkušnje. Lahko rečemo, da so bile te preizkušnje izjemno neprijetne, polne nasilja in trpljenja ter posledično samozatajevanja in postopne izgube narodne identitete številnih Slovencev. Izseljevanja v tujino, Ameriko in v večja mesta so praznila slovenske vasi. Tudi po drugi svetovni vojni so visoko ceno hitre urbanizacije in gospodarskega razvoja ponovno plačali zamejski Slovenci. Pomislimo le na posledice graditve cest in razdelitve slovenskega narodnega telesa.

Te so z izgradnjo kar nekaj vzporednih prometnih in drugih poti v ozkem pasu med Devinom in Trstom ločile slovenski kmečki živelj od morja, ki je Slovencem tako ali drugače tisočletje pomenil pomemben vir dohodka. Slovenski rojaki so trpeli zaradi nasilnih razlaščanj in drugih oblik odtujevanja zemlje, ki jim ni pomenila le kruha, ampak tudi temelj nacionalne in osebnostne svobode. Novo, prav tako veliko grožnjo predstavlja danes globalizacija in interesi globalnega kapitala. Priča smo težnjam po nadaljnji degradaciji že tako uničenega Tržaškega zaliva in njegovega zaledja. Za multinacionalke postaja to skrajno ekološko občutljivo območje zgolj terminal za energetsko napajanje Evrope."  Govor predsednika


prof. Boris Pangerc


Dušan Udovič


Državni svetnik Zupančič in avtor, prof. Pangerc