A R H I V S K A     S T R A N

Novice

Predsednik Državnega sveta na posvetu zadružnikov

torek, 09.03.2010

Mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta, je nagovoril zbrane ob odprtju XXXVII. letnega posveta zadružnikov, ki je danes, 9., zaključil pa se bo jutri, 10. marca, v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Letošnji posvet je namenjen podrobnejšemu pregledu prihodnosti skupne kmetijske politike, sodobni vlogi zadrug in aktivnostim, ki jih lahko zadruge prispevajo k ohranjanju in varovanju okolja.


www.skledar.tv

V govoru je predsednik Državnega sveta poudaril pomen kmetijstva v sodobni družbi: "Slovensko kmetijstvo po desetletjih načrtnega potiskanja na družbene margine danes posega na za širši družbeni krog politično zanimiva področja, kot so okolje, podeželje, poseljenost, socialno in regionalno ravnovesje, ekologija, sonaraven razvoj in biodiverziteta, podnebne spremembe, energetika itd, zato je kmetijstvo danes v ospredju družbenega interesa. Zavest o njegovem strateškem pomenu je dokončno dozorela.".

Poudaril je še, da Državni svet aktivno in skrbno spremlja vse pobude in predloge na tem področju, "da bi na ta način delovali v dobrobit slovenskega kmetijstva in slovenskega kmeta".

> Govor predsednika